Hur fungerar en mikrovågsugn (Tips & trick)

Mikrovågsugnen har länge varit en del av svenska hushåll. I mikrovågsugnen går det snabbt och enkelt att värma lunchen, men den fungerar också för att tina kött eller tillaga enklare rätter. Även om många flitigt använder sig av mikron är det långt ifrån alla som vet hur den fungerar och det är något som vi ska titta närmare på här.

När mikrovågsugnen gjorde entré under 80-talet användes den inte lika flitigt som idag. Mikrovågsugnarna var heller inte lika effektiva eller trygga och det fanns många diskussioner om huruvida mikrovågorna kunde påverka människors hälsa negativt. De nya mikrovågsugnar som finns på marknaden håller dock en mycket hög standard och är helt säkra att använda sig av. Något som många inte är medvetna om är att dagens mikrovågsugnar gör mer än bara värmer. I apparaten kan du tillaga bacon till frukost eller varför inte baka en god kaka?

Magnetron skapar magnetfält

Inuti mikrovågsugnen finns det något som kallas för magnetron. Magnetronen fungerar som ett elektronrör som använder sig av elektroner för att på så sätt skapa magnetfält. Magnetfälten, i sin tur, skapar mikrovågorna och det är med hjälp av dessa som du kan värma upp din mat. När mikrovågorna kommer i kontakt med materialet, t.ex. maten, kommer dipoler att sättas i rörelse och det ger dig den snabba och effektiva uppvärmning som mikrovågsugnen har.

Uppvärmning med hjälp av vatten

Mikrovågorna arbetar dock inte ensamma för att värma upp din mat, utan kort och gott kan man säga att de drar nytta av vattnet som finns i maten som du ska värma eller tina. Vattenmolekylerna kan således liknas med de dipoler som vi tidigare pratade om, och består av två väteatomer såväl som en syreatom. Mikrovågorna och dipolerna arbetar således tillsammans för att skapa en uppvärmning som är jämn.