Rengöra torktumlare (Tips & trick)

De allra flesta är väl medvetna om att tvättmaskinen behöver rengöras med jämna mellanrum för att förhindra mögel och dålig lukt, men det är minst lika viktigt att se över torktumlaren. Torktumlarens uppgift är förvisso att torka dina kläder, men fukt och väta kommer fortfarande att lämna sina spår, såväl som damm, ludd och smuts.

Om din torktumlare är underhållen och ren kommer den inte bara att se mycket fräschare och trevligare ut, utan den kommer också att torka kläderna betydligt mer effektivt än om du slarvar en rengöringen. Lyckas du inte bli av med problemet med hjälp av våra tips kan det vara värt att investera i en ny torktumlare med garanti. Precis som med andra vitvaror och hushållsmaskiner kan torktumlare bli för gamla och behöva bytas ut.

Rengör luddfiltret

Luddfiltret är det filter vars syfte är att fånga upp damm och ludd från de kläder och textilier som du torkar. Om luddfiltret täpps igen försämras luftcirkulationen och det, i sin tur, kan leda till överhettning och ett dåligt torkresultat. Se till att rengöra filtret ordentligt efter varje användning. Använd gärna en torr diskborste för enklare uppsamling.

Filter och filterhus

Det är inte bara luddfiltret som ska rengöras, utan även det vanliga filtret såväl som filterhuset. Det lättaste sättet att rengöra filtret är genom att blötlägga det i varmt vatten med lite diskmedel för att bli av med dålig lukt. Med en dammsugare rengör du sedan filterhuset.

Rengöring av kondensorn

En torktumlare må se enkel ut på utsidan, men på insidan är det hög teknologi som arbetar. I torktumlare finns en kondensor, vars uppgift är att separera vattnet som kommer ur de blöta eller fuktiga kläderna. Genom att rengöra kondensorn 3-4 gånger om året ser du till att torktumlaren kan arbeta på bästa sätt. Kondensorn rengör du enklast genom att placera den under rinnande vatten tills den är helt ren och fri från damm.