Torktumlarens symboler (Illustrerat & förklarat)

Det är inte alltid lätt att veta vad alla symboler på torktumlaren betyder. Symbolerna är många och det är inte ovanligt att hitta 20+ att hålla reda på. Vi har djupdykt in i torktumlarens alla symboler och tagit reda på vad de har för betydelse för dig som användare och vad de innebär om de gör sig synliga på torktumlarens display.

Observera att symbolerna är tagna från Bosch, men utifrån vårt stora test av torktumlare kan vi se att de är snarlika på de flesta typer av maskiner – oavsett varumärke och modell.

Torkning

Den här symbolen är aktiv i samband med att torktumlaren torkar tvätten och som indikerar på ett standard-torkningsprogram.

Stryktorrt

Stryktorrt är ett program som lämpar sig för dig som vill att kläderna ska förbi lätt fuktiga och enklare att stryka.

Skåptorrt

Program som passar för liknande typer av tyg där strykning inte är behövlig, t.ex. underkläder, bomullsstrumpor och mikrotrasor.

Skrynkelfri

Med detta program kan du förhindra att veck uppstår innan torktumlaren hunnit tömmas. Maskinen kör i 10 sekunder och pausar därefter i 5 minuter, för att sedan upprepa rotationen.

Paus

När denna symbol lyser innebär det att torktumlarens program är pausat. Programmet kan startas efter behov.

Slut på programmet

“End” innebär att torktumlarens valda program har nått sitt slut och din tvätt är redo att tas ut ur maskinen.

Återstående programstid

Med denna symbol är det enkelt för dig att ha koll på hur lång torktid som återstår av ditt förinställda program.

Töm kondensatbehållaren

Alla torktumlare behöver underhållas med jämna mellanrum. När denna symbol lyser är det dags att rengöra kondensatorn/behållaren.

Luddfilter eller filterhus behöver rengöring

Ludd och damm kan orsaka överhettning. När denna symbol lyser är det dags att rengöra luddfilter och filterhus.

Höga temperaturer

Symbolen “Hot” indikerar på att torktumlaren uppnår mycket höga temperaturer som nu är på “Cool-down”.

Wi-Fi

Lyser inte symbolen är ditt Wi-Fi avstängt eller torktumlaren inte ansluten. Om symbolen blinkar görs ett försök till anslutning och om den lyser stadigt är torktumlaren ansluten och redo.

Överkryssad Wi-Fi

En överkryssad Wi-Fi-signal indikerar på att Wi-Fi är aktiverat, men torktumlaren kan inte ansluta till hemnätverket.

Fjärrstartsfunktion

Med denna symbol är det enkelt för dig att se om fjärrstartsfunktionen är aktiverad eller inte.

Låg torkningstemperatur

Genom att aktivera denna symbol kan du torka kläder på ett mer skonsamt sätt. Torktumlaren använder låga temperaturer som lämpar sig för känsliga material.

Timer-program

Har du aktiverat en timerfunktion eller ett specifikt tidsprogram kommer denna symbol att lysa på torktumlaren.

Klar i tid

Symbolen indikerar på att din tvätt kommer att torkas i tid och vara klar det förbestämda programmet eller valda tiden.

Barnsäkertlås

För att förhindra att barn skadar sig eller öppnar torktumlaren kan ett barnlås aktiveras. När detta säkerhetsprogram är aktiverat lyser nyckeln.

Start och paus

Symbolen visar om du torkrumlarens program är aktiverat eller om den befinner sig i ett pausat läge.

Inställningar

När skiftnyckeln lyser är det inställningarna som behöver ses över. Det kan vara så att du behöver justera inställningarna på din torktumlare.

Tyst torkning

Genom att aktivera “Tyst torkning” behöver du inte störas av varken aviseringssignaler när tvätten är klar – eller driftsignaler under torkningens gång.

Spintorkning

Om denna symbol lyser på torktumlaren är spintorknings-programmet aktiverat. Detta program lämpar sig för dig som vill centrifugera vattnet ur kläderna.

Automatisk värmeväxlarsköljning

Rengöring av värmeväxlaren pågår. Observera att du inte bör avbryta programmet när det har aktiverats och att du inte ska dra ut kondensbehållaren.

Favoritprogram

Stjärnan indikerar på att du har startat igång ditt favoritprogram. Förinställda favoritprogram är något som ofta syns på moderna och nya torktumlare.