Tvättmaskinens symboler (Illustrerat & förklarat)

När du använder en tvättmaskin finns det en mängd symboler att hålla reda på, vi ska därför gå igenom varje enskild symbol. Dessa är exempelsymboler som kommer från Bosch, men de ser för det mesta likadana ut på alla moderna tvättmaskiner som vi har tittat på. Du hittar också specifika symboler för din maskin i din bruksanvisning.

Barnlås

Den här funktionen avaktiverar alla knappar på tvättmaskinen. För att stänga av låset behöver du bara hålla ned startknappen eller nyckelsymbolen i tre till fem sekunder, beroende på modell.

Starta/Påfyllning

Kan användas för att starta och pausa tvättmaskinen. Tryck in den under ett pågående program under 50°C och lägg sedan i din överblivna tvätt, tryck sedan igen för att fortsätta.

Vattenkonsumtion

Visar hur hög vattenförbrukningen är för det valda programmet. Antalet streck visar nivån, ett streck innebär låg konsumtion och fem/flera streck innebär hög sådan.

Energikonsumtion

Visar hur hög energiförbrukningen är för det valda programmet. Antalet streck visar nivån, ett streck innebär låg konsumtion och fem/flera streck innebär hög sådan.

Förtvätt

En tvättcykel med låg temperatur innan programmet du har valt går i gång, bra för extra smutsig tvätt.

Tvättar

Programmet som är valt är i gång, det är med andra ord en av standardsymbolerna.

Blötläggning

Tvätten ligger i vatten innan det valda programmet körs, kan vara användbart när det är extra jobbig smuts som inte går bort så lätt.

Varvhastighet

Hur snabbt maskinen går. Beroende på om programmet har startat eller inte så kan du ställa in varvhastigheten.

Enkel Strykning

Anpassa varvhastighet och -antal för mindre veck. Tvätten är fortfarande fuktig och bör därför hängas upp efteråt.

Sköljning

Maskinen är just nu i stadiet då den sköljer av tvätten.

Extra Sköljning

En del modeller har en extra sköljning där du kan välja upp till tre sköljcyklar. Rekommenderas för extra känslig hud eller i områden med mjukt vatten.

Håll Sköljningen

Tvätten kommer att vara kvar i vattnet efter den sista sköljningen. Aktiverar eller avaktiverar snurrandet och tömningen.

Lägg Till Tvätt

Om din maskin har den här symbolen och den visas så innebär det att du kan lägga till mer tvätt.

Tyst Tvättning

Sista delen av programmet körs saktare för mindre ljud, stänger också av ljudsignalen när maskinen är klar.

Intensiv Plus

Programmet körs i 30 minuter till. Bra för tvätt som är extra smutsig eller med grov smuts.

Antifläck

Funktion som låter dig välja fläcktyp och maskinen anpassar sedan tvättningen efter det så att du får en renare tvätt.

Vatten Plus

Om du har känslig hud eller tvätt som är extra känslig så kan du använda Water Plus för att tvätta med mer vatten.

i-DOS

Du kan ställa in hur den automatiska tvättmedelsdoseringen efter Låg, Medium och Hög beroende på hur smutsig tvätten är.

i-DOS Mjukmedel

Du kan ställa in hur den automatiska mjukmedelsdoseringen ska vara. Låg, Medium och Hög beroende på hur mjukt du vill ha det.

Trumrengörning

Om tvättmaskinen luktar eller inte har rengjorts på länge så rengör det här programmet hela trumman, använd utan tvätt i.

Favoritprogram

Sparade program enligt dina favoritmarkeringar. Tryck och håll i 3 sekunder när du har valt att program för att favoritmarkera det.

Fjärrstart

Tryck på knappen för att aktivera fjärrstyrning. Håll i 3 sekunder för att få upp Home Connect, men kan variera mellan olika varumärken.

Skumavkänning

Tvättmaskinen känner av att det är för mycket skum och kör en extra sköljning. Händer det ofta så bör du använda mindre tvättmedel i framtiden.

Vattentryck

Vattentrycket är lågt eller så är vattenanslutningen trasig. Kontakta supporten för din modell eller kontrollera din bruksanvisning.

WaveDrum

VarioDrum-systemet är mer skonsamt och använder en jämn vattenfördelning för alla typer av kläder, utan att slita, orsaka veck eller skada det du tvättar.

EcoSilence Drive™

Tvättmaskiner med en Eco Silence motor för mindre oväsen på cirka 41 decibel. Kan variera beroende på inställningar.

AquaStop

Om det skulle ske en läcka så stängs vattenanslutningen av så att det inte kan bli översvämning vid en eventuell läcka.

i-DOS

Det här är en funktion som automatiskt doserar ditt tvättmedel, vatten och temperatur. Det här ger renare tvätt och anpassar sig efter textil, hur smutsig tvätten är och hur mycket du tvättar.

Påfyllning

Påfyllningsfunktion så att du kan passa maskinen under ett pågående program och lägga till mer tvätt. Utmärkt när du har glömt något och den anpassar tvättprogrammet efter den nya tvätten.

Tidsfördröjning

Du kan till exempel ställa in maskinen på kvällen så att den går igång på morgonen när det är en mer lämplig tid.

AntiVibration Design

Mindre ljud och buller genom en speciell spiralformad design. Det här gör tvättmaskiner mer tystlåtna och ger samtidigt en ökad stabilitet.

ActiveWater Plus

Inbyggda sensorer känner av vad det är för tvätt och hur mycket som är i maskinen, sedan anpassar den vattenmängden för en optimal vattenförbrukning. Blötlägger också tvätten snabbare.

Antifläck System

Antifläck system som hjälper dig att ta bort fläckar bättre. Anpassar tvättprogrammet efter vilken typ av fläck det är och kan ofta erbjuda väldigt optimala inställningar för att få bort det mesta.

Hemanslutning/Wifi-styrning

Innebär att du kan fjärrstyra tvättmaskinen så att du kan hålla reda på den och avgöra när tvätten ska vara klar, så att du till exempel kan pausa tvätten så att den blir klar när du kommer hem.

SpeedPerfect

När det är väldigt bråttom så kommer den här typen av funktion till användning. Kan minska tvättiden med 65% genom att snabba på de allra flesta tvättprogram.